พื้นฐาน HTML

List แสดงขอมูลในรูปแบบรายการ

ต้องการแสดงรายการลำดับต่างๆ ใน HTML ก็ได้เตรียมคำสั่งเพื่อแสดงผลไว้ให้แล้ว

list tag ใช้ในการจัดข้อมูลเป็นชุดๆ หรือเป็นหัวข้อ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลอ่านได้ง่ายขึ้น ซึ่ง list แบ่งได้เป็น 2 แบบด้วยกัน

1. list แบบไม่มีลำดับ
เป็น list แบบง่ายดีสุดเหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีลำดับเกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบดังนี้

รูปแบบ list แบบไม่มีลำดับ

<ul>
  <lh> หัวข้อ</lh>
  <li> ข้อมูล 1</li>
  <li> ข้อมูล 2</li>
</ul>

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง


2. list แบบมีลำดับ
เป็น list แบบง่ายดีสุดเหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีลำดับเกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบดังนี้

รูปแบบ list แบบมีลำดับ

<ol>
  <lh> หัวข้อ</lh>
  <li> ข้อมูล 1</li>
  <li> ข้อมูล 2</li>
</ol>

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง


3. การใส่สัญลักษณ์ให้กับ list
การใส่สัญลักษณ์ให้กับ list เราจะเห็นสัญลักษณ์หน้า list อยู่แล้วซึ่งสัญลักษณ์ตัวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ Attibuet คำสั่ง type มีรายละเอียดดังนี้


สัญลักษณ์ที่ใช้กับแบบไม่มีลำดับ

TYPE สัญลักษณ์
disc วงกลมทึบ
circle วงกลมโปร่งใส
square สี่เหลี่ยมทึบ

สัญลักษณ์ที่ใช้กับแบบมีลำดับ

TYPE สัญลักษณ์
A เรียงแบบ A,B,C
a เรียงแบบ a,b,c
I เรียงแบบเลขโรมัน I,II,III
i เรียงแบบเลขโรมัน i,ii,iii

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง4. การใช้ list ซ้อน list
ในตัวอย่างจะเป็นการทำ list ซ้อน list ซึ่ง html จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้อัตโนมัติ

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง5. list แบบให้คำจำกัดความ

Definition list เป็น list ที่ใช้กับการให้คำจำกัดความ ดังตัวอย่าง

คลิกเพื่อทดลองเขียนด้วยตัวเอง


list เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการแสดงข้อมูลเป็นชุดๆ ซึ่งจะสะดวกและ อ่านข้อมูลได้ง่าย เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ดีในการใช้แสดงบทความ


เลื่อนขึ้นด้านบน