พื้นฐาน HTML

พื้นฐาน HTML

เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่หากต้องการทำเว็บไซต์ห้ามพลาด เรียกได้ว่าทุกอย่างที่เป็นเว็บไซต์ที่เราเห็นมาจาก HTML

รายละเอียดคอร์ส

โครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมดเริ่มต้นมาจาก HTML ทุกสิ่งที่อย่างที่เราเห็นในเว็บไซต์มาจาก HTML เราใช้มันกำหนดหน้าตาของเว็บไซต์ร่วมกับ CSS จริงๆแล้วจำเป็นต้องใช้ ทั้ง HTML และ CSS ร่วมกันในการทำเว็บไซต์ โดยใช้ HTML เหมือนโครงสร้างของเว็บไซต์และใช้ CSS มาจัดหน้าตา สี รูปร่าง และตำแหน่งของมัน

พื้นฐาน HTML

เริ่มต้นด้วยการสร้างตาราง, ใส่รูป, สร้างลิงก์ในเว็บไซต์ และคำสั่งที่ใช้ในการจัดหน้าของเว็บไซต์

1

ข้อมูลเกี่ยวกับ HTML

แนะนำตัว HTML กันก่อนว่าคืออะไรมาจากไหน จะใช้งานได้อย่างไร

2

โครงสร้างของภาษา HTML

แต่ละภาษามีโครงสร้างของตัวเองเราจะมาดูกันว่า HTML มีแต่ละส่วนเป็นอย่างไร เรียกว่าอะไรใช้งานอย่างไร

3

คำสั่งในการจัดหน้า

จัดหน้ากระดาษด้วยคำส้่ง HTML

4

คำสั่งในการกำหนดลักษณะตัวอักษร และแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ

แสดงตัวอักษรในรูปแบบต่างๆด้วย HTML

5

เชื่อมต่อเอกสารของเราด้วย hyperlink

สร้างลิงก์เชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจด้วยกัน ลิงก์คือสิ่งที่ทำให้เราไปยังหน้าต่างของเว็บไซต์ได้ โดยลิงก์จะมี 2 แบบคือลิงก์ภายในเว็บไซต์ และลิงก์ออกไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

6

แบ่งหน้าจอโดยใช้ Frame

สามารถแบ่งหน้าจอด้วยคำสั่ง frame เพื่อแสดงผลเว็บเพจหลายๆหน้าได้ คำสั่งนี้เมื่อก่อนได้รับความนิยมมาก แต่ปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมแล้วเพราะมีผลกับ Search Engine ดูแลรักษายาก ไม่สามารถทำให้รองรับในมือถือได้

7

Table จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตาราง

คำสั่ง Table สำหรับแสดงตัวเลขหรือค่าต่างๆที่ต้องการจัดให้อยู่ในรูปแบบตาราง

8

List แสดงขอมูลในรูปแบบรายการ

ต้องการแสดงรายการลำดับต่างๆ ใน HTML ก็ได้เตรียมคำสั่งเพื่อแสดงผลไว้ให้แล้ว

9

สร้างแบบฟอร์ม

หลายๆเว็บไซต์มักมีแบบฟอร์มให้ผู้ใช้งานได้กรอกเพื่อเก็บค่าต่างๆ คำสั่งที่ใช้ในการทำแบบฟอร์มนั้นมีหลายคำสั่งมาก ในบทความนี้จะรวมคำสั่งที่ใช้สร้างฟอร์มแบบง่ายๆมาให้ลองใช้กัน

10

การใส่รูปในเว็บเพจ

แทรกรูปเข้าไปในเว็บเพจ รูปมีความสำคัญกับเว็บไซต์มาก เพราะนอกจะทำความเข้าใจง่ายกว่าการอ่านแล้ว ยังทำให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจขึ้นอีกด้วย

11

การใส่ภาพพื้นหลัง ให้เว็บเพจ

ภาพพื้นหลังในเว็บไซต์นอกจากช่วยให้เว็บไซต์ดูสวยงามขึ้นแล้วยังทำให้สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

12

การใช้งานสีในเว็บเพจ

สีและชื่อสีที่ใช้ได้ในเว็บเพจ


เลื่อนขึ้นด้านบน