Dreamweaver CS

List category

กำหนดรูปแบบการแสดงผลให้กับ list <li>

ต่อเนื่องจากบทความ การใช้งาน CSSรายละเอียดในหมวด List category1.Type เปลี่ยนสัญลักษณ์หน้าคำสั่ง list

2.Bullet image เปลี่ยนสัญลักษณ์หน้า lint ให้เป็นรูปภาพ คลิกที่ browse เพื่อกำหนดรูปภาพ

3.Position กำหนดตำแหน่งของสัญลักษณ์


เลื่อนขึ้นด้านบน