Dreamweaver CS

บทนำตาราง (Table)

ตารางเป็นคำสั่งที่ใช้แสดงข้อมูลต่างๆ และยังใช้ในการจัดตัวอักษรให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านง่ายขึ้นด้วย

เมื่อก่อนคำสั่ง ตาราง (table) ถือว่าเป็นคำสั่งที่จำเป็น และสำคัญมากในการสร้างเว็บเพจ เพราะการจัดตำแหน่งของหน้า layout นั้นจำเป็นจะต้องใช้คำสั่งตารางทั้งหมด ทำให้มีเทคนิคมากมายที่นำมาใช้เกี่ยวกับตาราง แต่ด้วยข้อเสียของคำสั่งตาราง คือจะเปลี่ยนขนาดตัวเองตามวัตถุที่อยู่ภายใน ทำให้โครงสร้างของเว็บไซต์เปลี่ยนแปลงไป และยังยุ่งยากในการจัดรูปแบบหน้า

ปัจจุบันนี้คำสั่ง CSS กำลังได้รับความนิยมในการจัดรูปแบบหน้า layout มากกว่า คำสั่งตารางมาก ทำให้คำสั่งตารางลดความสำคัญลงไป เนื่องจาก CSS นั้นจัดรูปแบบหน้าได้เร็วกว่า ง่ายกว่า และเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า ทำให้ในปัจจุบันนั้น คำสั่งตารางจะใช้เพียงแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางเท่านั้น

ตารางนั้นจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆคือ

1. แถว rows คือ ช่องที่เรียงกันในแนวนอน

2. หลัก columns คือ ช่องที่เรียงกันในแนวตั้ง

3. ช่อง cellสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างตารางนั้นมีอันเดียว ดังรูปด้านล่างสำหรับการใช้คำสั่งตารางนั้นควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำสั่ง HTML จะช่วยให้การใช้งานคำสั่งตารางใน Dreamweaver เป็นไปได้ราบรื่นยิ่งขึ้น สามารถอ่านพี้นฐานคำสั่ง table ได้โดย คลิกที่นี่


เลื่อนขึ้นด้านบน