Dreamweaver CS

สร้างตัวอักษร Flash ด้วย Dreamweaver

เราสามารถสร้างตัวหนังสือด้วย Flash ได้ข้อดีคือปรับเปลี่ยนสีได้ง่าย

สร้างไฟล์ Flash ตัวอักษร

1. เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมา และทำการ save ให้เรียบร้อย หรือเปิดไฟล์ที่ save ไว้เรียบร้อยแล้ว

2. ไปที่ Common และเลือกเครื่องมือดังรูป3. จะมีหน้าต่างดังรูปขึ้นมามีรายละเอียดดังนี้

1. Font เลือกรูปแบบตัวอักษรที่ใช้

2. Size เลือกขนาด

3. Color เลือกสี

4. Rollover color เลือกสีตัวอักษรเมื่อ เมาส์อยู่เหนือ

5. Text พิมพ์ข้อความ

6. Show font แสดงรูปแบบของตัวอักษร ในส่วน Text

7. link กำหนดลิงค์

8. Target ตัวเลือกของลิงค์

9. Bg color สีพื้นหลัง

10. Save as กำหนดตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ flash

4. คลิก ok เราก็จะได้ไฟล์ flash เรียบร้อย


เลื่อนขึ้นด้านบน