Dreamweaver CS

แทรกปุ่ม flash ของโปรแกรม Dreamweaver

ปุ่มที่สร้างโดยโปรแกรม Flash นั้นสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่าย

แทรกปุ่ม flash ของโปรแกรม Dreamweaver

1. เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมา และทำการ save ให้เรียบร้อย หรือเปิดไฟล์ที่ save ไว้เรียบร้อยแล้ว

2. ไปที่ Common และเลือกเครื่องมือดังรูป3. เมื่อคลิกที่ flash button แล้วจะมีหน้าต่างดังรูปมีรายละเอียดดังนี้

1. Sample ตัวอย่างปุ่ม

2. Style รายชื่อปุ่มที่มีให้เลือก

3. Button text ตัวหนังสือที่จะให้แสดงในปุ่ม

4. Font เลือกชนิดตัวอักษร

5. Size เลือกขนาดตัวอักษร

6. Link กำหนดลิงค์

7. Target ตัวเลือกการแสดงผลของลิงค์

8. Bg color กำหนดสีพื้นหลังให้กับ Flash button ถ้าไม่กำหนด จะเป็นสีขาว

9. Save as เลือกตำแหน่งที่ต้องการให้บันทึกไฟล์ flash button

4. คลิก ok ก็จะได้ปุ่มที่เป็น file flash เรียบร้อยแล้ว


เลื่อนขึ้นด้านบน