Rollover Image

การเปลี่ยนรูปเมื่อเมาส์อยู่เหนือรูป rollover image จะเป็นคำสั่งที่ทำให้รูปภาพเราเปลี่ยนไปเมื่อเราเอาเมาส์ไปอยู่เหนือรูปที่ใช้คำสั่งนี้ เช่น ในตอนแรกแสดงรูปสุนัข แต่เมื่อเอาเมาส์ไปวางบนรูปก็เปลี่ยนไปเป็นรูป สิงโตแทน

การเปลี่ยนรูปเมื่อเมาส์อยู่เหนือรูป rollover image จะเป็นคำสั่งที่ทำให้รูปภาพเราเปลี่ยนไปเมื่อเราเอาเมาส์ไปอยู่เหนือรูปที่ใช้คำสั่งนี้ เช่น ในตอนแรกแสดงรูปสุนัข แต่เมื่อเอาเมาส์ไปวางบนรูปก็เปลี่ยนไปเป็นรูป สิงโตแทน

Rollover Image

1. เลือกตำแหน่งที่ต้องการสร้าง rollover image

2. ไปที่ Insert > Image Objects > Rollover Image จะมีหน้าต่างดังรูปมีรายละเอียดดังนี้

image name ใส่ชื่อของรูป

original image ใส่ภาพที่ต้องการให้แสดงผล

rollover image ใส่ภาพที่ต้องการให้แสดงผลเมื่อเมาส์อยู่เหนือ

preload rollover image ถ้าเราเลือกช่องนี้ เมื่อผู้ใช้โหลดเว็บเพจครั้งแรกจะโหลดภาพ original , rollover ด้วย แต่ถ้าไม่เลือกช่องนี้ rollover image จะถูกโหลดเมื่อเมาส์อยู่เหนือ original image ทำให้การแสดงผล rollover imageช้าลง

alternate text คำที่แสดงเมื่อกำลังโหลดรูป หรือไม่สามารถโหลดรูปได้

Go to url ใส่ปลายทางที่ต้องการให้ลิงค์ไป

3. คลิก ok เท่านี้ก็สามารถทำ rollover image ได้แล้ว

author
นันทวัฒน์ ไชยรัตน์

สวัสดีครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมาหลายที่ เปลี่ยนมาหลายสายงานครับเลยพอจะมีประสพการณ์มาเขียนบทความหลายๆเรื่องครับ ผมชอบลองทำอะไรใหม่ๆครับบางครั้งลองไปก็ลืมเลยต้องหาที่จดครับ เลยมาขอจดไว้ที่เว็บนี้ครับ