Dreamweaver CS

แนะนำระบบ frame

Frame เป็นการแบ่งหน้าเว็บไซต์ออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนนั้นมาจากคนละเว็บเพจ หรือคนละเว็บไซต์กันก็ได้

ปรกติเราจะแสดงเว็บเพจใน browser ได้ที่ละ 1 เว็บเพจ แต่ถ้าเราใช้ Frame เราจะสามารถแสดงเว็บเพจได้หลายๆเว็บเพจในหน้าเดียว โดยจะแบ่งหน้าของ browser ออกเป็นส่วนๆ โดยใช้ Frame

อ่านพื้นฐานเรื่องFrame

การใช้ frame ส่วนมากเรานิยมที่จะใช้กับส่วนที่เป็น navigation เช่น ให้มี navigation เป็น frame อยู่ทางซ้ายมือ และให้เนื้อหาอยู่ทางขวามือ

ตัวอย่างการใช้งาน frame หลักการทำงานของ frameการทำงานของ frame จะเป็นดังรูปถ้าเราใช้คำสั่งแบ่ง frame เป็น 3 frame ใน 1 หน้าเว็บเพจ เราจะต้องใช้ไฟล์ประกอบกันทั้งหมด 4 ไฟล์ดังรูป

1. index.html เป็นไฟล์หลักทั้งหมด เมื่อผู้ชมจะดูหน้าเว็บเพจจะเข้ามาที่ไฟล์นี้เท่านั้น

2. frame1.html เป็นไฟล์ที่แสดง frame ส่วนบนของหน้า จะเรียกแสดงผลไฟล์นี้ผ่าน index.html เท่านั้น

3. frame2.html เป็นไฟล์ที่แสดง frame ส่วนซ้ายของหน้า จะเรียกแสดงผลไฟล์นี้ผ่าน index.html เท่านั้น

4. frame3.html เป็นไฟล์ที่แสดง frame ส่วนขวาของหน้า จะเรียกแสดงผลไฟล์นี้ผ่าน index.html เท่านั้น

เราจะใช้คำสั่ง frameset ที่หน้า index.html โดยรูปแบบคำสั่งจะเป็นดังนี้

<html>
<head></head>
<frameset rows="80,*">
   <frame src="frame1.html" name="frame1" />
   <frameset cols="200,*">
   <frame src="frame2.html" name="frame2" />
   <frame src="frame3.html" name="frame3" />
   </frameset>
</frameset>
<noframes>
<body>
  <!-- ถ้า Browser ของคุณไม่สนับสนุน frame จะแสดงประโยคนี้ออกมา --> 
   Browser ของคุณไม่สนับสนุนการทำงานแบบ frame 
</body>
</noframes>
</html>

เลื่อนขึ้นด้านบน