Dreamweaver CS

Extensions category

กำหนด CSS สำหรับใช้ในการ Print หน้าเว็บเพจ กำหนดรูปแบบของ cursor ในหน้าเว็บเพจได้

เราสามารถใช้ CSS ในการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการ print ได้

รูปด้านล่างเป็นหน้าต่างของ Extensions categoryรายละเอียดในหมวด Extensions categoryในหมวดนี้จะเป็นรายละเอียดของ filters และ cursor

1.Pagebreak กำหนดตำแหน่งที่ใช้กับคำสั่ง print ด้วยคำสั่งนี้ทำให้เราสามารถกำหนดจุดของเอกสารที่เราต้องการให้ print ได้

2. Cursor กำหนดชนิดของ cursor ที่แสดงผล

3. Filter กำหนดการแสดงผลของวัตถุเช่น drop shadow แสดงเงาของวัตถุ, motion blurs แสดงภาพเมื่อวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ คำสั่งนี้แสดลผลเฉพาะใน Internet Explorer เท่านั้น


เลื่อนขึ้นด้านบน