Dreamweaver CS

Border category

กำหนดเส้นขอบของวัตถุ เช่น สีเส้นขอบ ระยะเส้นขอบ ชนิดเส้นขอบ สี

ต่อเนื่องจากบทความ การใช้งาน CSS ในบทนี้เราจะลงรายละเอียดในส่วนของ Border category กัน รูปด้านล่างเป็นหน้าต่างของ Border categoryรายละเอียดในหมวด Box categoryในหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับการกำหนดเกี่ยวเส้นขอบ ขนาด สี และรูปแบบของเส้นขอบ

1. Style กำหนดรูปแบบของเส้นขอบ ดูแบบของชนิดขอบทั้งหมด

2. width กำหนดความหนาของเส้นขอบ

3. Color กำหนดสีของเส้นขอบ


เลื่อนขึ้นด้านบน